Czy wiesz, co w trawie piszczy? A może będziesz udawał Greka?

ozdobne

podobne

niedobre

nadobne