Czy potrafisz dokończyć polskie przysłowia?

Jak to mówią - przysłowia są mądrością narodów. Czy orientujesz się w bogactwie polskich przysłów?

Przypomnij sobie, jak to dziad gadał do obrazu albo co się dzieje, kiedy nie ma kota.