Czy zdałbyś maturę z WOS-u?

Pogląd, iż człowiek jest istotą społeczną sformułował:

Heraklit

Eurypides

Epikur

Arystoteles