Jakie są Twoje poglądy polityczne?

Czy w budynkach publicznych powinny być umieszczane symbole religijne?

Nie

Tak