Prawica, lewica czy centrum - jakie masz poglądy polityczne?

W jakiej opcji politycznej mieszczą się Twoje poglądy?