Czy przyłapiemy Cię na braku podstawowej wiedzy?

1 / 12

Którą planetą od Słońca jest Ziemia?

Piątą

Drugą

Czwartą

Trzecią