Zabytki świata - kojarzysz wszystkie?

w Pekinie

w Tokio

w Kioto

w Hongkongu