Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytułach polskich filmów z lat 80.?

1 / 15

Reż. Krzysztof Kieślowski, 1980 rok

Gadające

Otwarte

Mądre

Pytające