Najważniejsze wielkości fizyczne - pamiętasz, jak je zapisujemy?

1 / 11

Siła

Napięcie

Praca

Moc