Jak wiele wiesz o polskim malarstwie?

1 / 10

Twórcą obrazu "Hamlet polski. Portret Aleksandra Wielopolskiego" jest na pewno:

Aleksander Gierymski

Jacek Malczewski

Tadeusz Makowski

Juliusz Kossak