12 prostych pytań z geografii Polski, przekroczysz granicę 8 punktów?

Polska jest krajem o przewadze terenów:

wyżynnych

nizinnych