Rozpoznasz, jakie miasto zaznaczyliśmy na mapie?

Każdy z nas kojarzy te miasta, ale czy na pewno wiesz, gdzie są one położone?
Jak sobie radzisz ze znajomością układu polskiej mapy?

Sprawdźmy!