Jak dobrze znasz Estonię?

Stolica Estonii, Tallin, może pochwalić się pięknymi, średniowiecznymi kamieniczkami pamiętającymi czasy przynależności miasta do Ligi:

Hanzeatyckiej

Północnej

Bałtyckiej

Morskiej