XVII-wieczny quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

1 / 12

W 1605 roku ukazała się pierwsza część powieści Don Kichot autorstwa:

Francisco de Quevedo

Miguela de Cervantesa

Pedro Calderóna de la Barca

Lope de Vegi