Podstawy matematyki - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

1 / 10

Romb

Deltoid

Równoległobok

Trapez