Czy jesteś inteligentny językowo?

1 / 16

człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla osobistych korzyści

człowiek stawiający czemuś lub komuś opór