Czy potrafisz uzupełnić te związki frazeologiczne?

W każdym związku frazeologicznym usunięto jego fragment. Twoim zadaniem jest poprawnie wskazać brakujące ogniwo.

Czy po zakończeniu tego quizu będziesz śmiać się jak głupi do ____, czy okaże się, że porywałeś się z motyką na ____?