Czy potrafisz uzupełnić te związki frazeologiczne?