14 pytań o 7 kontynentów - jak wiele wiesz o świecie?

1 / 14

AUSTRALIA

Australia to najmniejszy pod względem wielkości kontynent.

Prawda

Fałsz