Czy wskażesz, na którym zdjęciu znajduje się znana osoba?

Na którym zdjęciu znajduje się portret Williama Szekspira?