Przeciętny Europejczyk popełnia w tym quizie 3 błędy - będziesz lepszy?

Watykanie

Barcelonie

Paryżu

Mediolanie