Przeciętny Europejczyk popełnia w tym quizie 3 błędy - będziesz lepszy?

Mediolanie

Paryżu

Watykanie

Barcelonie