Czy uzupełnisz brakujące kolory w powiedzeniach?

1 / 15

Osoba zakulisowo sprawująca władzę lub skrycie i anonimowo wpływająca na podejmowanie istotnych decyzji, zarazem niepełniąca funkcji adekwatnych do tych czynności

Czarna

Szara

Złota

Biała