Tylko nieliczni zdobywają ponad 7/10 punktów w tym quizie

Któremu prezydentowi USA Marilyn Monroe zaśpiewała "Happy Birthday, Mr. President"?