12 najczęściej mylonych wyrazów - też to robisz?

Przysposobić prawnie dziecko

Przystosować coś do nowego użytku