12 najczęściej mylonych wyrazów - też to robisz?

Przystosować coś do nowego użytku

Przysposobić prawnie dziecko