Tylko jeśli ukończyłeś 60 lat, masz szansę na komplet punktów w tym quizie!

1 / 15

Jak nazywał się mężczyzna ze zdjęcia (na pierwszym planie)?

Edward Babiuch

Józef Pińkowski

Józef Cyrankiewicz

Piotr Jaroszewicz