Tylko jeśli ukończyłeś 60 lat, masz szansę na komplet punktów w tym quizie!

Jak nazywał się mężczyzna ze zdjęcia (na pierwszym planie)?

Edward Babiuch

Piotr Jaroszewicz

Józef Pińkowski

Józef Cyrankiewicz