Rozpoznasz, jakie miasto zaznaczyliśmy na mapie?

Łódź

Turek

Wieluń

Warszawa