Rozpoznasz, jakie miasto zaznaczyliśmy na mapie?

Warszawa

Turek

Wieluń

Łódź