Rozpoznasz, jakie miasto zaznaczyliśmy na mapie?

Wieluń

Turek

Warszawa

Łódź