Jakie jest Twoje życiowe powołanie?

Wybierz zestaw słów, które najmocniej do Ciebie przemawiają.

Wolność, droga, ruch

Ambicja, cel, dyscyplina

Piękno, forma, narodziny

Czułość, wspólnota, lojalność

Wiedza, doskonałość, doświadczenie

Harmonia, troska, dobro