Który z ośmiu typów inteligencji u Ciebie dominuje?

Profesor Howard Gardner wyróżnił osiem podstawowych definicji inteligencji, wychodzących poza klasyczne testy. Która z nich jest Ci najbliższa?