TAK czy NIE? Odpowiedz w ciągu 5 sekund!

C2H5OH to wzór etanolu.