Jak wiele wiesz o krajach świata?

1 / 12

W którym z poniższych krajów mieszka więcej niż 100 milionów ludzi?

W Turcji

W Brazylii

We Francji

W Arabii Saudyjskiej