9 grudnia

1 / 5

Kogo symbolizuje świeca roratka?

Jana Chrzciciela

Maryję

Proroka Izajasza

Józefa