Historia Polski - czy skojarzysz osobę z ważnym wydarzeniem?

1 / 12

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce