Zdarza nam się krytykować muzułmanów. A czy znamy podstawy Koranu?

Według tradycji muzułmańskiej Koran został objawiony Mahometowi przez Dżibrila. Wiemy, że Dżibril jest tożsamy z:

Archaniołem Gabrielem

Gibrilahem

Dżinem

Dżigambarem