Co było wcześniej, a co później? Chronologia wydarzeń historycznych!

Wskaż pierwszego króla elekcyjnego: