Historia Polski - czy skojarzysz osobę z ważnym wydarzeniem?

Czy będziesz wiedział, które osoby były związane z tymi ważnymi dla Polski wydarzeniami?

Znajdziesz tu elementy z bardziej współczesnej i starszej historii naszego kraju: Konstytucja 3 maja, powstanie listopadowe, stan wojenny...