Czy wiesz, jakie tajemnice kryje muzyka?

1 / 10

Jaki najprawdopodobniej tytuł nosił pierwotnie popularny utwór Ludwiga van Beethovena Dla Elizy?

Für Adele

Für Therese

Für Maria

Für Bettina