Językowe dylematy - jak sobie poradzisz?

przekonywający

przekonywujący

przekonujący

w cudzysłowie

w cudzysłowiu

superbohater

super-bohater

Zobowiązuję się do niepublikowania otrzymanych materiałów.

Zobowiązuję się do nie publikowania otrzymanych materiałów.

w każdym razie

w każdym bądź razie

Właściwa kolejność wymieniania członów nazwy własnej osobowej podczas przedstawiania się to:

imię - nazwisko

nazwisko - imię

Chcąc określić rok, w którym coś się wydarzyło, powiemy:

w dwutysięcznym piętnastym roku

w dwa tysiące piętnastym roku

poziom dla średniozaawansowanych

poziom dla średnio zaawansowanych

26.07.2016 r.

26 lipca 2016 r.

26 lipiec 2016 r.

26 VII 2016 r.

Jak zapytamy, gdy odpowiedzią ma być konkretna nazwa geograficzna?

Z którym oceanem styka się wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych?

Z jakim oceanem styka się wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych?