Obce wyrazy w polszczyźnie - czy wiesz, od jakich słów pochodzą?

Nawet jeśli znamy oryginalną proweniencję słów, którymi się posługujemy, to czy zawsze jesteśmy w stanie określić, jakie znaczenie miała pierwotna, obcojęzyczna wersja?