Historia świata - od starożytności po współczesność

To kryptonim ataku aliantów na III Rzeszę

To kryptonim ataku III Rzeszy na Polskę

To kryptonim ataku ZSRR na III Rzeszę

To kryptonim ataku III Rzeszy na ZSRR