Czy uzupełnisz brakujące imiona w polskich przysłowiach i powiedzeniach?

1 / 11

Jan

Kuba

Paweł

Adam