Jak dobrze znasz Andy?

Andy, najdłuższy na świecie łańcuch górski, są górami:

Stożkowymi

Fałdowymi

Płaskowyżowymi

Iglicowymi