Jak dobrze znasz Andy?

Andy, najdłuższy na świecie łańcuch górski, są górami:

Płaskowyżowymi

Iglicowymi

Stożkowymi

Fałdowymi