Czy łatwo odgadniesz, w którym wyrazie jest zawarta nazwa rzeki?

Bystre oko i znajomość rzek to w tym quizie przepis na sukces!