Czy wiesz, kto to napisał?

1 / 15

Kto napisał ten utwór?

Władysław Reymont

Władysław Orkan

Wacław Berent

Stefan Żeromski