Tylko nieliczni kończą z wynikiem powyżej 7/10!

Mądrość wybacza

Prawda zwycięży

Lud rządzi

Wszystko płynie