Tylko nieliczni kończą z wynikiem powyżej 7/10!

Lud rządzi

Mądrość wybacza

Wszystko płynie

Prawda zwycięży