Czy masz cechy osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline?

1 / 20

Wybierz odpowiedź, która najlepiej Cię określa.

Nie wiem, jaką osobą jestem i do czego dążę. Codziennie wydaję się sobie kimś zupełnie innym.