Powtórka do matury. JĘZYK POLSKI - sprawdź, czy zdasz!

1 / 12

"Ciągle ten zapach krwi! Wszystkie wonie Arabii nie odejmą tego zapachu z tej małej ręki. Och! och! och!"

„Precz, przeklęta plamo! precz! mówię.
Raz dwa – czas działać.– Piekło ciemne.–
Wstydź się, mężu, wstydź się!
Żołnierzem jesteś, a tchórzysz?
Cóż stąd, chociażby się wydało?
Nikt nas przecie nie pociągnie do tłumaczenia. –
Jednakże kto by się był spodziewał tyle krwi w tym starcu!”

Z jakiego utworu pochodzą powyższe cytaty?

Balladyna

Hamlet

Makbet

Stara baśń