Czy będzie nam łatwo wybrać prawidłową odpowiedź?

Ładownicowiec

Frachtowiec

Handlowiec

Liniowiec