Czy uda nam się Ciebie złapać?

1 / 6

Uczestniczysz w wyścigu i wyprzedzasz osobę na piątym miejscu. Który teraz jesteś?

Czwarty

Piąty