Czy masz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne?

1 / 18

Czy prześladują Cię nawracające myśli, obrazy, których nie możesz pozbyć się z głowy, dotyczące:

Obawy przed zarazkami, brudem, poważną chorobą, skażeniem, promieniowaniem?

Często

Czasem

Rzadko

Nigdy