Jak mroczna jest Twoja osobowość?

Mroczna triada to koncepcja odnosząca się do trzech grup cech osobowościowych łączonych z makiawelizmem, psychopatią i narcyzmem.

Współistnienie tych cech, zdaniem psychologów, chociaż powszechnie kojarzone ze "złem", jednocześnie ułatwia takim osobom sukces w życiu, zwłaszcza na wysokich, przywódczych stanowiskach. Każdy z nas ma w sobie cechy mrocznej triady, różnica zasadza się na ich natężeniu. Jak to jest z Tobą?

Pamiętaj, że to quiz, nie zaś narzędzie diagnostyczne!