Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu

Wymagać od siebie jak najwięcej

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat

Zawsze zachowywać się kulturalnie