Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

1 / 10

Zawsze zachowywać się kulturalnie

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat

Wymagać od siebie jak najwięcej

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu