Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki

Wymagać od siebie jak najwięcej

Zawsze zachowywać się kulturalnie

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu