Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki

Zawsze zachowywać się kulturalnie

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat

Wymagać od siebie jak najwięcej

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu