Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

Wymagać od siebie jak najwięcej

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu

Zawsze zachowywać się kulturalnie

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat