Co najczęściej wywołuje u Ciebie złość?

Wymagać od siebie jak najwięcej

Unikać wypowiadania się na każdy możliwy temat

Zwracać większą uwagę na ludzi w swoim otoczeniu

Dążyć do wzajemnego porozumienia

Zawsze zachowywać się kulturalnie

Sprawnie wypełniać swoje obowiązki